VOS/ABB-commentaar: Bruggen bouwen lijkt voorbij

Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB schrijft in een commentaar op deze website dat het conceptregeerakkoord nauwelijks oog lijkt te hebben voor gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor het openbaar onderwijs. Lees verder

Van der Veen baseert zich op het feit dat het woord ‘samen’ nauwelijks in het conceptregeerakkoord voorkomt. Het woord ‘elkaar’ ontbreekt helemaal.  Hij brengt dit in verband met het sterke liberale stempel dat op het akkoord drukt.

Het is volgens Van der Veen voor het openbaar onderwijs van belang om de missie van goed onderwijs voor álle kinderen goed onder ogen te blijven zien. Hij wijst in dit verband ook op de bezuiniging op passend onderwijs.

Klik hier om het commentaar te lezen. U kunt er digitaal op reageren.