VOS/ABB dringt bij minister aan op aanpassing WPO

De Wet op het primair onderwijs (WPO) moet worden aangepast om het openbaar onderwijs een gelijkwaardige positie te geven ten opzichte van het bijzonder onderwijs. VOS/ABB heeft hierover een brief gestuurd aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

VOS/ABB stelt de minister voor om de wet aan te passen om het voor verzelfstandigde openbare schoolbesturen wettelijk mogelijk te maken zelf het initiatief te nemen een school te stichten, zoals besturen voor bijzonder onderwijs dat kunnen.

De brief gaat ook in op het in de wet genoemde statutaire doel van de stichting openbaar onderwijs. Dit doel is uitsluitend het geven van openbaar onderwijs is. De Tweede Kamer heeft dit destijds bedoeld om te voorkomen dat het verzelfstandigde openbaar onderwijs commerciĆ«le activiteiten zou ontplooien.

In de praktijk blijkt de bepaling ertoe te leiden dat het openbaar onderwijs de wet overtreedt als een verzelfstandigde stichting zich inzet om de positie van haar scholen te versterken. Volgens VOS/ABB kan het openbaar onderwijs hierdoor niet optimaal functioneren.

In de brief staat ook dat de WPO aangepast zou moeten worden om het voor verzelfstandigde openbare schoolbesturen mogelijk te maken kinderopvangvoorzieningen te realiseren.

De brief van VOS/ABB aan de minister staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen