Op 12 april met SGP in debat over artikel 23

VOS/ABB neemt op uitnodiging van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop deel aan een debat over de vrijheid van onderwijs. Het debat is op 12 april in Arnemuiden en wordt georganiseerd door de SGP-jongeren op Walcheren. Het motto van het SGP-debat is Handen af van onze scholen

De vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, is geregeld onderwerp van discussie. Het artikel is in de ogen van VOS/ABB sterk verouderd, omdat het in zijn huidige vorm alleen maar de verzuiling en de segregatie in het onderwijs in stand houdt. In het bijzonder onderwijs, en dan met name in orthodox-christelijke kringen, is er maar weinig animo om aan te dringen op een modernisering van artikel 23, zodat het kan worden toegesneden op de maatschappelijke verhoudingen in de 21ste eeuw.

Algemene toegankelijkheid
De actualiteit laat zien dat de vrijheid van onderwijs ernstig schuurt met de realiteit waarmee de scholen te maken hebben. Zo kan het bijzonder onderwijs op grond van de wet nog steeds leraren en leerlingen weigeren als die niet zouden passen bij de godsdienstige uitgangspunten van de school. VOS/ABB vindt dit niet meer passen in de huidige pluriforme samenleving, waarin ontmoeting essentieel is. Daarom dringt VOS/ABB er al jaren aan op aan om ook voor het bijzonder onderwijs algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid in te voeren.

Het feit dat bijzondere scholen leraren en leerlingen kunnen weigeren, komt in feite neer op discriminatie. In artikel 1 van de Grondwet staat dat dit niet mag. Een voorbeeld van discriminatie door bijzondere scholen is het weigeren van leerlingen en leraren als blijkt dat zij uiting geven aan hun homoseksuele geaardheid. Op grond van de zogenoemde enkelefeitconstructie in de wet hebben bijzondere scholen deze mogelijkheid, die met name in orthodoxe kringen daadwerkelijk wordt toegepast.

Overbodige luxe
Recent speelde tevens de discussie over het vervoer van zogenoemde signatuurleerlingen. VOS/ABB vindt het een overbodige luxe dat ouders recht hebben op een vergoeding voor vervoer van hun kinderen als die ver weg naar bijvoorbeeld een reformatorische school gaan. Deze kinderen kunnen immers ook terecht in de openbare school in de buurt, die op basis van wederzijds respect aandacht heeft voor godsdienst en levensbeschouwing. Als ouders daarom vragen, is de openbare school bovendien wettelijk verplicht gelegenheid te bieden voor specifiek godsdienstig en/of levensbeschouwelijk onderwijs. 

De vergoedingsregeling voor signatuurleerlingen is niet in artikel 23, maar in de onderwijswetten vastgelegd. Een Kamermeerderheid wil daar een einde aan maken, maar het is de SGP in de Tweede Kamer gelukt om met politieke koehandel de discussie te smoren. In ruil voor de SGP-steun voor het Woonakkoord houden de regeringspartijen in de Tweede Kamer voortaan hun mond over de vergoeding van het vervoer van signatuurleerlingen. Met deze overbodige luxe is circa 10 miljoen euro per jaar gemoeid. dit geld moet door de gemeenten worden betaald, wat zeker in de huidige tijden van crisis niet meer te verdedigen is.

Wie doen er mee?
Namens VOS/ABB neemt adjunct-directeur Anna Schipper aan het debat in Arnemuiden deel. Ook algemeen directeur Rudi Meulenbroek van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen doet eraan mee. Meulenbroek is tevens bestuurslid van VOS/ABB. Namens de SGP treden Tweede Kamerlid Roelof Bisschop en directeur Jan Willem Nieuwenhuyzen van de reformatorische Herman Faukeliusschool in Middelburg in het krijt.

Het debat tussen de SGP en VOS/ABB is op vrijdag 12 april vanaf 20 uur. De locatie is de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in Arnemuiden.