VOS/ABB-enquêtes passend onderwijs

VOS/ABB wil in verband met het Tweede Kameroverleg over passend onderwijs op 5 juli aanstaande meer zicht krijgen op het gebruik van ambulante begeleiding. Senior beleidsmedewerker Henk Keesenberg heeft daarom twee enquêtes opgesteld. Lees verder

De ene enquête gaat over de rugzak in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De andere enquête richt zich op ambulant begeleiders van scholen voor speciaal en/of voortgezet speciaal onderwijs of van REC’s. In de enquêtes wordt telkens onderscheid gemaakt tussen de clusters, omdat daar duidelijke verschillen tussen zijn.

U kunt de enquêtes hieronder aanklikken:
Enquête rugzak sbo vo
Enquête ambulant begeleiders

Mocht u problemen ondervinden met het digitaal invullen van de enquête(s), dan kunt u contact opnemen met de webmaster

Verzocht wordt een of beide enquêtes in te vullen vóór 29 juni.
Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl