VOS/ABB-factsheet ‘Seksuele diversiteit in onderwijs’

Aandacht voor seksuele diversiteit maakt sinds 1 december deel uit van de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. Scholen die met dit thema aan de slag willen, kunnen gebruikmaken van een online factsheet van VOS/ABB. De praktische handreiking kan gratis worden gedownload. Lees verder

De online factsheet ‘Seksuele diversiteit in het onderwijs’ staat op de aan www.vosabb.nl gelieerde website www.openbaaronderwijs.nu, die specifiek aandacht besteedt aan alles wat met het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te maken heeft. De website is een gezamenlijk initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Het besluit om de online handreiking juist op die website te plaatsen, heeft alles te maken met de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Daarin staat onder andere dat de openbare school van en voor iedereen is en dat wederzijds respect voor leerlingen en leraren van essentieel belang is voor een gezonde samenleving. Aandacht en respect voor verschillende seksuele geaardheden hoort daar expliciet bij.

De factsheet Seksuele diversiteit in het onderwijs richt zich op het primair en voortgezet onderwijs. De handreiking is samengesteld door beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB en adviseur Ankie Knijnenburg van Leeuwendaal. 

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl