VOS/ABB focust in Scholen aan Zet op heldere ambities

Anna Schipper van VOS/ABB is een van de experts die een actieve bijdrage leveren aan het kwaliteitsproject School aan Zet. Op Youtube is te zien hoe zij in Dordrecht een ambitiegesprek leidt. Lees verder

School aan Zet legt de verbinding tussen de landelijke beleidsdoelen van het ministerie van OCW en verbetering van de schoolpraktijk. Daarbij tellen niet alleen de prestaties van de leerlingen, maar zeer zeker ook die van het personeel.

Anna Schipper van VOS/ABB is ‘ambitie-expert’ voor scholen en hun bestuur. ‘Alle schoolbesturen hebben in de prestatiebox in de lumpsum middelen gekregen om hun opbrengsten op vijf terreinen te verhogen. Die vijf gebieden zijn opbrengstegericht werken, omgaan met verschillen, HRM en de lerende organisatie, hoogbegaafdheid en excellentie en wetenschap en techniek’, zo legt ze uit.

‘Ik help scholen in een eerste gesprek om hun ambities in een helder kader te plaatsen en om een duidelijke focus aan te brengen. Daarbij is het belangrijk dat scholen voor zichzelf concrete en meetbare doelstellingen formuleren in plaats van algemeen gestelde ambities.’ Een voorbeeld van een ambitiegesprek is te zien in een online videofragment, dat op 22 augustus in opgenomen in Dordrecht.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl