VOS/ABB-gebruikersoverleg FPE-model in september

Aan het begin van het nieuwe schooljaar, op 9 september, organiseert VOS/ABB het jaarlijkse gebruikersoverleg over het FPE-model. Veel schoolbesturen gebruiken dit model voor het opstellen van de (meerjaren)begroting. Wegens grote belangstelling voor de ochtendsessie is er een extra bijeenkomst in de middag ingelast. Lees verder

Tijdens het gebruikersoverleg gaat het vooral om het uitwisselen van ervaringen, over zaken die u als gebruiker van het model lastig vindt en die naar uw mening eenvoudiger kunnen.

Ook willen we weten of er problemen zijn met het gebruik van het instrument, bijvoorbeeld door inhoudelijke onduidelijkheden, problemen bij de aanlevering van FPE-uitputtingsoverzichten (‘control’) en het verschil tussen bestuurs-GPL en feitelijke GPL. Uiteraard is dit gebruikersoverleg ook bedoeld om uw oplossingen voor dergelijke problemen met anderen te delen.

Datum, tijd en plaats
De twee bijeenkomsten  op woensdag 9 september worden georganiseerd op het kantoor van VOS/ABB in Woerden en duren van 9.30 tot 12.00 uur (met aansluitend een lunch) en van 13.30 uur tot 16 uur. De ochtendsessie is inmiddels volgeboekt, maar u kunt nog inschrijven voor de middageditie. 

Aan deze bijeenkomsten  kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Medewerkers van administratiekantoren zijn ook van harte welkom op deze bijeenkomst, maar bij overtekening wordt voorrang gegeven aan schoolbesturen.

Deelname is gratis. U kunt zich per e-mail aanmelden bij Daniëlle Stellenaar: dstellenaar@vosabb.nl.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving. Wanneer u onderwerpen wilt agenderen voor deze bijeenkomst, kunt u deze in uw aanmeldingsmail vermelden.

In de rechterkolom staat een uitgebreide toelichting op het FPE-model.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen