Helpdesk is gratis, ook voor tweedelijnsadviezen!

Als lid van VOS/ABB kunt u veel geld besparen door uw vragen aan de Helpdesk te stellen. De eerste- én tweedelijnsadviezen van de Helpdesk van VOS/ABB zijn voor leden altijd gratis. Dat geldt in veel gevallen ook voor uitgebreidere dossierbehandeling! Lees verder

De praktijk wijst uit dat besturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, met hun vragen naar externe adviseurs gaan. Dat is niet nodig! De adviseurs van de Helpdesk van VOS/ABB beantwoorden uw eerste- en tweedelijnsvragen gratis! U krijgt altijd binnen 24 uur een reactie, ook als de complete beantwoording van uw vraag meer tijd vergt. Wij hebben deze gratis dienstverlening speciaal voor onze leden, omdat met inhoudelijk juiste informatievoorziening het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs wordt versterkt!

Uitgebreidere dossiers kunnen in de meeste gevallen ook gratis door de Helpdesk van VOS/ABB in behandeling worden genomen. Pas als blijkt dat de behandeling ervan te veel tijd gaat kosten (denk u hierbij aan dagdelen), kunnen er kosten in rekening worden gebracht. De Helpdesk zal daarover uiteraard altijd eerst met u overleggen.

De vaste kern van onze Helpdesk bestaat uit drie juristen: Céline Adriaansen, Ronald Bloemers en José van Snek. VOS/ABB heeft er bewust gekozen voor juristen op de Helpdesk, omdat veel vragen die daar binnenkomen, betrekking hebben op juridische kwesties. 

Daarnaast kan de Helpdesk intern en extern rekenen op veel expertise op het gebied van onder meer financiën, HRM, onderwijshuisvesting en passend onderwijs. U kunt ook bij onze Helpdesk terecht voor advisering over de identiteit van het openbaar onderwijs. Ook op dit en op andere beleidsterreinen is de eerste- en tweedelijnsadvisering voor VOS/ABB-leden altijd gratis!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl