VOS/ABB-Helpdesk versterkt met junior-adviseur

De Helpdesk van VOS/ABB is versterkt met juriste José van Snek. Samen met Céline Adriaansen en Ronald Bloemers vormt zij de kern van de eerstelijnsadvisering van VOS/ABB. Lees verder

Omdat de Helpdesk van VOS/ABB steeds meer adviesaanvragen krijgt die betrekking hebben op juridische kwesties, was het nodig de eerstelijnsdesk te versterken met een junior-adviseur.

José van Snek heeft haar studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in juni afgerond. Haar specialisatie was privaatrecht. Tijdens haar studie heeft ze ook deelgenomen aan een internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van arbeidsrecht.

Haar stage volgde ze bij het team Regelgeving van de afdeling Beleidsrealisatie van de gemeente Roosendaal. Daar heeft zij inspiratie opgedaan om haar juridische kennis in te zetten ten dienste van de maatschappij.

VOS/ABB koos ervoor om de Helpdesk te versterken met José van Snek, omdat zij met haar juridische kennis en enthousiasme de dienstverlening van VOS/ABB verder kan afstemmen op de behoeften van de leden.

Bovendien vindt VOS/ABB het in het kader van de verjonging van de vereniging in het algemeen en de Helpdesk in het bijzonder én als belangenorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs belangrijk om junior-adviseurs de kans bieden zich professioneel verder te ontwikkelen.

De Helpdesk van VOS/ABB is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur op nummer 0348-405250. Mailen kan naar helpdesk@vosabb.nl. U krijgt altijd binnen 24 uur een reactie. Ook als beantwoording van uw vraag meer tijd vergt, laat de Helpdesk dat binnen een etmaal weten.

Klik hier voor meer informatie.