VOS/ABB helpt bij info-bijeenkomsten zwakke scholen

VOS/ABB kan besturen met (zeer) zwakke scholen ondersteuning bieden bij het organiseren van informatieve ouderbijeenkomsten. U kunt daarvoor adviseur Sicco Baas benaderen. Hij hoort graag of er onder besturen behoefte aan is aan dergelijke ondersteuning. Het betreft hier gratis ondersteuning speciaal voor leden van VOS/ABB. Lees verder

Onlangs stuurde staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij duidelijk stelt dat schoolbesturen ouders moeten informeren als volgens de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs (ver) onder de maat is (zie het gerelateerde bericht in de rechterkolom).

Deze informatieplicht kan besturen voor een moeilijke taak stellen, omdat het niet altijd even prettig en gemakkelijk is om slecht nieuws met ouders te delen. Tegelijkertijd is het in het kader van good governance logisch dat besturen open zijn over hun beleid en de prestaties van hun scholen.

Adviseur Sicco Baas is als kwaliteitsdeskundige binnen het funderend onderwijs zeer goed op de hoogte van de werkwijze van de inspectie, van de problemen die schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ervaren met het informeren van ouders, maar ook van de kansen die kunnen worden benut.

Als u als lid geïnteresseerd bent in de gratis ondersteuning die VOS/ABB op dit vlak kan bieden, neemt u dan contact op met:

Sicco Baas, 06-51914694, shbaas@vosabb.nl