VOS/ABB in Noordhollands Dagblad over krimp

In het Noordhollands Dagblad (NhD) staat een interessant artikel over de gevolgen van demografische krimp in het onderwijs. De krant benaderde voor het artikel onder anderen Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Lees verder

Het artikel in het NhD gaat over krimp in de Kop van Noord-Holland. Het leerlingenaantal daalde daar de afgelopen jaren met 4 procent. Voor de komende jaren wordt een krimp van nog eens 8 procent verwacht.

Surplus en Allure
Aan het woord komt onder anderen algemeen directeur José Vosbergen van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Surplus, met in totaal 32 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Harenkarspel, Hollands Kroon, Zijpe en Schagen: ‘De leerlingenkrimp in deze regio is nu heftig aan de gang’, aldus Vosbergen. Dit komt door een combinatie van minder geboortes, vergrijzing, stilliggende woningbouw en trek van het platteland naar de stad.

Directeur-bestuurder Riekje Meijering van de eveneens bij VOS/ABB aangesloten stichting Allure, met in totaal 15 openbare basisscholen in de gemeenten Opmeer, Koggeland en Medemblik, gaat in op de negatieve financiële en daardoor dito personele gevolgen van demografische krimp. De komende jaren gaan veel oudere leerkrachten met pensioen, maar die grijze golf komt net te laat: ‘We hebben net een reorganisatie achter de rug. En inderdaad, de jongste docenten moesten eruit.’

Koste wat kost openhouden?
Senior beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers van VOS/ABB signaleert in het NhD dat ouders in kleine dorpen over het algemeen koste wat kost hun basisschooltje open willen houden. ‘In Nederland zijn we gewend dat er in iedere kleine kern een basisschool is. Terwijl het in het buitenland heel normaal is om de schoolbus in te stappen. Daar spelen dit soort emoties helemaal niet.’

Teegelbeckers pleit voor samenwerking tussen verschillende schoolbesturen om bijvoorbeeld nieuwe kindvoorzieningen tot stand te brengen. ‘Ga met ouders in gesprek over hun behoeftes en creëer multifunctionele centra met alles erop en eraan: scholen, een bibliotheek, buitenschoolse opvang. Dat is de toekomst.’

Het artikel uit het NhD staat in de rechterkolom van dit bericht.

VOS/ABB heeft in 2012 de handreiking Groeien door krimp samengesteld. Er zijn twee versies: één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Alle leden van VOS/ABB hebben deze handreiking po en/of vo gratis toegestuurd gekregen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen