VOS/ABB in Platform Dagarrangementen

Het Platform Dagarrangementen (PDA) is de opvolger van de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK). Het PDA heeft een website. Het PDA wil het maatschappelijk debat aanjagen over de invulling van een breed sluitend aanbod van onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. De discussie … Lees verder

Het Platform Dagarrangementen (PDA) is de opvolger van de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK). Het PDA heeft een website.

Het PDA wil het maatschappelijk debat aanjagen over de invulling van een breed sluitend aanbod van onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. De discussie over de thema's dagarrangementen en andere schooltijden wordt zowel beleidsmatig als in het onderwijsveld levend gehouden en positief op de beleidsagenda gezet.

VOS/ABB is een van de organisaties die in het PDA vertegenwoordigd zijn.

Informatie: Simone Baalhuis, 06-11724058, sbaalhuis@vosabb.nl