VOS/ABB-katern over klachtrecht in onderwijs

De schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, hebben een katern over klachtrecht toegestuurd gekregen. De nieuwe publicatie is samengesteld door de juristen mr. Céline Adriaansen en mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB. Het is nummer 20 uit de bekende katernenreeks.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het kan bijdragen aan een klimaat waarin onvrede op de school aan de orde komt en de school verbetermaatregelen kan treffen.

De wettelijke grondslag voor de klachtenregeling is neergelegd in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs. De klachtenregeling moet worden gezien als een aanvullend instrument op mogelijkheden tot inspraak, medebesturen, schoolkeuze en directe contacten.

Het katern gaat in op onder andere de interne klachtenregeling, de rol van de Landelijke Klachtencommissie en het College voor de Rechten van de Mens en de de mogelijkheid tot rehabilitatie van een werknemer na een ongegronde beschuldiging.

De online versie van het katern over klachtrecht staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Als lid van VOS/ABB kunt u het katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl