VOS/ABB komt met geheel vernieuwd katern over btw

Het btw-katern uit de bekende VOS/ABB-reeks wordt nog voor de zomervakantie in een geheel herziene druk uitgebracht. Dat is nodig, omdat de regelgeving sinds het verschijnen van het katern in 2007 ingrijpend is veranderd. Lees verder

Aanleiding om het katern over btw in 2007 uit te geven, was dat het onderwijs steeds meer bij de Belastingdienst in beeld kwam. Oorzaak daarvan was destijds vermeende oneerlijke concurrentie. Sommige btw-vrijstellingen golden wel voor scholen, terwijl bijvoorbeeld uitzendbureaus die dezelfde werkzaamheden als scholen verrichtten, wel belastingplichtig waren. De belastinginspecteurs konden en kunnen uiteraard nog steeds binnen scholen en koepelorganisaties, federaties en samenwerkingsverbanden een boekenonderzoek verrichten, waarbij zij posten kunnen vinden waarover volgens hen ten onrechte geen btw is betaald. Er kan dan een forse naheffing volgen.

Met het geheel vernieuwde katern zullen scholen en hun besturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, een praktisch bruikbaar overzicht in handen hebben van de actuele btw-regels. Het advies van VOS/ABB is om het verouderde katern uit 2007 niet meer te gebruiken, omdat de gegevens daarin voor een aanmerkelijk deel niet meer van toepassing zijn op de huidige situatie.

Het herziene btw-katern zal nog voor de zomervakantie aan de bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen worden toegezonden. Op dit moment wordt de eindredactie uitgevoerd, waarna de kopij naar de vormgever en de drukker zal gaan. 

Het katern zal ook online beschikbaar worden gesteld. Leden van VOS/ABB kunnen dan met hun inlogcodes een pdf-versie downloaden.