VOS/ABB-leden krijgen gratis katern over goed bestuur (kopie 1)

Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen binnenkort gratis een informatief katern toegestuurd over goed bestuur. Het katern maakt deel uit van de katernenreeks die VOS/ABB in 2006 begon. Lees verder

Het nieuwe katern gaat in op de wijzigingen van augustus 2010 in de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC). De wetswijzigingen schrijven voor dat de traditionele vorm van besturen niet langer mag en dat de functies van bestuur en toezicht moeten worden gescheiden.

De wetswijzigingen zijn voor VOS/ABB aanleiding om de rol van het bevoegd gezag in relatie tot de onderwijskwaliteit en de totale verantwoordelijkheid voor de organisatie onder de aandacht te brengen. Uit de contacten met de leden wordt duidelijk dat er veel behoefte is aan deugdelijke informatie over het thema good governance in relatie tot onderwijskwaliteit. Het katern besteedt specifiek aandacht aan de eigen positie van het openbaar onderwijs. Een belangrijk element van het nieuwe katern is dat concreet wordt gemaakt hoe schoolbesturen actief kunnen sturen op onderwijskwaliteit.

Katern nr. 16, met de titel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’, staat onder redactie van senior beleidsmedewerker Klaas te Bos. De VOS/ABB’ers Jan Bustin, Yoeri Sijl, Kirsten de Wilde en Janine Eshuis werken eraan mee. De eindredactie ligt in handen van Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB en bureau Beker Tekst en Redactie.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de eindredactionele vormgeving, waarna de kopij naar de drukker gaat. Het katern wordt naar verwachting eind januari gratis verstuurd aan alle leden van VOS/ABB. Leden zullen het katern, net als de eerder verschenen nummers, met gebruik van hun exclusieve inlogcodes gratis kunnen downloaden van deze website.

Klik hier voor de eerder verschenen katernen van VOS/ABB (alleen toegankelijk voor leden).