VOS/ABB-leden krijgen magazine over kindcentra

Bij het meinummer van School! is een publicatie over kindcentra gevoegd. Dit blad is gemaakt door het project Andere Tijden, waarin VOS/ABB participeert. Lees verder

In de publicatie 'Wij maken werk van kindcentra' staan zes dubbelportretten van vernieuwers in de wereld van basisonderwijs en kinderopvang. Het zijn stuk voor stuk krachtige voorbeelden van een nieuwe visie op leren en ontwikkelen van kinderen, maar ook van kansen zien en pakken om die visie te concretiseren.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere de wijze waarop kindcentra zijn ingericht, de verschillende cao's voor onderwijs en opvang en oplossingen van problemen die de geïnterviewden in de praktijk tegenkwamen. Elk interview sluit af met praktische tips.

Met de publicatie, die deel uitmaakt van een serie uitgaven, sluit het project Andere Tijden zijn werkzaamheden af. Het blad is meegezonden met het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. De online versie kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. Daar kunt u ook eerder verschenen berichten over het project Andere Tijden aanklikken.

Bijlagen