VOS/ABB-leergangen P&O voor het onderwijs

VOS/ABB Consulting verzorgt in het cursusjaar 2010-2011 weer verschillende leergangen voor P&O’ers in het onderwijs. Nieuw is de Introductieleergang voor de personeelsmedewerker in het onderwijs. Lees verder

Naast de driedaagse Introductieleergang P&O is het ook mogelijk om bij VOS/ABB Consulting de vijfdaagse Verdiepende leergang P&O te volgen.  Een andere mogelijkheid is de vijfdaagse Basisleergang P&O.

Klik hier voor meer informatie.