VOS/ABB naar Hoge Raad vanwege btw

De juristen van VOS/ABB hebben cassatie laten instellen bij de Hoge Raad om definitief helderheid te krijgen over de btw-plicht binnen het onderwijs. Het gaat specifiek om het heffen van btw over vergoedingen die een school ontvangt voor de diensten van werknemers die zijn gedetacheerd bij het CITO. Hierover bestaat al langer onenigheid. VOS/ABB wil nu een principiële, bindende uitspraak van de Hoge Raad zodat het gehele onderwijs weet waar het aan toe is. Lees verder

De zaak die voor de Hoge Raad wordt gebracht, betreft een vo-school, die enkele werknemers tijdelijk heeft gedetacheerd bij het CITO. Deze werknemers verrichtten tussen 1998 en 2002 werkzaamheden voor het CITO, terwijl de school hun salaris doorbetaalde. De school heeft hiervoor financiële compensatie ontvangen van het CITO.

De belastingdienst heeft de school vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat deze verdiensten onder de omzetbelasting zouden vallen. VOS/ABB en de school vinden echter dat de diensten kunnen worden beschouwd als ‘nauw met het onderwijs samenhangend’. In dat geval zou er volgens de regelgeving over de btw geen sprake zijn van diensten waarover deze belasting moet worden geheven.

De Rechtbank Arnhem en in tweede instantie het Gerechtshof Arnhem hebben eerder geoordeeld dat het hier wel gaat om prestaties die onder de omzetbelasting vallen. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, is onbekend. VOS/ABB houdt er rekening mee dat dit een jaar kan duren. Wij houden u op de hoogte.

Informatie: Dieuwke van Putten, 0348-405286, dvanputten@vosabb.nl.