VOS/ABB, ook voor samenwerkingsverbanden!

Steeds meer samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs ontdekken dat ze bij VOS/ABB moeten zijn! Is úw samenwerkingsverband al bij ons aangesloten?

VOS/ABB vindt passend onderwijs een belangrijk thema, omdat het aansluit bij de kernwaarde dat álle leerlingen recht hebben op goed onderwijs. Samenwerkingsverbanden die bij onze vereniging zijn aangesloten, kunnen gebruikmaken van de volgende voordelen:

  • Dagelijkse bereikbaarheid van de Helpdesk voor gratis advies over passend onderwijs op bestuurlijk-juridisch, financieel-technisch, strategisch, procesmatig en inhoudelijk terrein. De eerste- en tweedelijnsadviezen zijn voor de aangesloten samenwerkingsverbanden gratis. De Helpdesk reageert op werkdagen altijd binnen 24 uur op adviesaanvragen.
  • Gratis toegang tot het besloten ledengedeelte van deze website, met onder andere de Toolbox met rekeninstrumenten en de online rubriek met veelgestelde vragen.
  • Gratis één dagdeel expertise-inzet van een van onze adviseurs of een studieochtend of -middag op locatie. 
  • Gratis actuele informatie op deze website over (nieuw) beleid voor passend onderwijs. Als er  belangrijke ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs zijn, mailt VOS/ABB de aangesloten samenwerkingsverbanden daar onmiddellijk over.
  • Gratis toegankelijke themabijeenkomsten, specifiek gericht op samenwerkingsverbanden.
  • Belangenbehartiging bij het ministerie van OCW en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.
  • Gratis abonnement op magazine School!, dat geregeld aandacht besteedt aan passend onderwijs.
  • Los van de vraag of uw samenwerkingsverband bij VOS/ABB is aangelsoten, kunt u elke week op maandag gratis e-mailnieuwsbrieven voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs ontvangen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! U kunt VOS/ABB ook volgen op Twitter.

​Samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten, betalen slechts 1500 euro per jaar (exclusief btw).

Voor een persoonlijk gesprek over wat VOS/ABB uw samenwerkingsverband kan bieden, kunt u contact opnemen met adjunct-directeur Anna Schipper. Zij is expert op het gebied van passend onderwijs: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl.

Of meld uw samenwerkingsverband direct aan bij VOS/ABB via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, uw samenwerkingsverband met adresgegevens en uw telefoonnummer.