VOS/ABB-petitie voor beter binnenmilieu op scholen

VOS/ABB, de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen, wil serieuze aandacht van het kabinet en de Tweede Kamer voor het vaak slechte binnenmilieu van scholen. Schoolbestuurders, directeuren, leerlingen en ouders kunnen vanaf vandaag via de website www.vosabb.nl de online petitie ‘Muffe lokalen: kabinet, doe er wat aan!’ ondertekenen.

Lees verder

Iedereen die in het onderwijs werkt, veel leerlingen en ook ouders weten dat de kwaliteit van het binnenmilieu van veel schoolgebouwen nog steeds onder de maat is.  De gemeenten leggen de schuld vaak bij de schoolbesturen, omdat die immers verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de binnenkant van de gebouwen. De besturen krijgen van het Rijk echter veel te weinig geld om het probleem adequaat aan te pakken.

Het is bijzonder teleurstellend dat het kabinet onlangs heeft laten zien dat het deze nijpende kwestie absoluut niet serieus neemt. Zo gaat het kabinet bij de maatregelen voor een beter binnenmilieu uit van verouderde normen voor CO2-gehalte in lokalen. Die normen dateren van 1984, terwijl GGD’s uitgaan van nieuwe normen die strenger zijn.

Niet serieus genomen
Met de maatregelen die in februari bekend werden gemaakt, laat het kabinet helaas zien dat het de problemen ook op financieel gebied absoluut niet serieus neemt. De maatregelen worden uitgesmeerd over een periode van maar liefst 15 jaar, met als enig argument dat de kosten anders onbeheersbaar zouden worden. De euro’s tellen kennelijk zwaarder dan de gezondheid en leerprestaties van onze kinderen.

VOS/ABB vindt de maatregelen van het kabinet verre van voldoende. Gezien de vele kritische geluiden in het onderwijsveld is het nodig om hierover bij het kabinet en de Tweede Kamer flink aan de bel te trekken. Het is onaanvaardbaar dat  in een welvarend land als Nederland onderwijs wordt gegeven in slecht geventileerde lokalen waar de temperatuur niet goed kan worden beheerst. Hierdoor leren kinderen niet optimaal. Leerlingen en personeelsleden kunnen letterlijk ziek worden van het slechte binnenmilieu, bijvoorbeeld als ze chronische luchtwegaandoeningen hebben.

De petitie van VOS/ABB volgt op een brief van algemeen directeur Peter van Loon van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (OPOCK). In die brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW met een afschrift aan onder anderen premier Jan Peter Balkenende, geeft Van Loon duidelijk weer hoe groot het probleem is.