VOS/ABB pleit voor minder rigide fusietoets

De fusietoets, zoals het kabinet die met ingang van het nieuwe schooljaar in werking wil laten treden, is te rigide. VOS/ABB stelt daarom in een brief aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW voor de mogelijkheid open te houden om van de regeling af te wijken als daar goede redenen voor zijn. Lees verder

In de brief staat dat de fusietoets, zoals die er nu uitziet, het in sommige gevallen onmogelijk maakt om scholen samen te voegen, ook als daar valide overwegingen voor zijn. Voor zulke gevallen zou er een clausule moeten komen om van de fusietoets af te kunnen wijken.

VOS/ABB vindt ook dat de omvang van de na een fusie ontstane school als aanknopingspunt en criterium moet worden gehanteerd. ‘Zo kan gedacht worden aan de regel dat een fusie niet kan plaatsvinden in het geval vanwege de fusie een instituut tot stand komt dat meer dan 2500 leerlingen telt’, zo staat in de brief aan Van Bijsterveldt.

De brief van VOS/ABB aan staatssecretaris Van Bijsterveldt staat in de rechterkolom.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

 

Bijlagen