VOS/ABB-presentaties over passend onderwijs

De presentaties die tijdens de recente VOS/ABB-bijeenkomsten over passend onderwijs zijn gebruikt, kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. Lees verder

De powerpointprestanties geven een toelichting op de invoering van het nieuwe stelsel van passend onderwijs en de gevolgen van de bezuiniging van 300 miljoen euro die hiermee gepaard gaat.

Er zijn twee afzonderlijke presentaties die ingaan op de zorgbekostiging in respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast kunt u een presentatie downloaden die onder meer ingaat op de kern van de wetgeving, de motivering van het kabinet om de bezuiniging door te voeren en de rollen van het management, de leerkrachten en de ouders.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen