VOS/ABB slaat alarm over bezuiniging B&M

VOS/ABB heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW haar grote verontrusting uitgesproken over de aangekondigde bezuiniging op het budget bestuur en management (B&M) in het primair onderwijs. De brief is mede verstuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Lees verder

De reden waarom VOS/ABB aan de bel trekt, is dat de op Prinsjesdag aangekondigde bezuiniging van ruim 90 miljoen euro op het budget B&M vergaande negatieve gevolgen zal hebben op de kwaliteit van het primair onderwijs. Op basis van een eerste berekening concludeert VOS/ABB dat de bezuiniging bij een schoolbestuur met 1000 leerlingen een inkomstendaling met zich mee zal brengen van 70.000 tot 80.000 euro per jaar.

Omdat er al te weinig geld is voor de post administratie, beheer en bestuur (ABB), zullen besturen er noodgedwongen voor moeten kiezen om het geld ofwel bij de scholen weg te halen ofwel directies en leerkrachten te belasten met bovenschoolse taken. Linksom dan wel rechtsom zal het primaire onderwijsproces worden aangetast, wat lijnrecht ingaat tegen het streven van het kabinet om de kwaliteit van het primair onderwijs te verbeteren. VOS/ABB wijst de Tweede Kamer op dit feit en hoopt dat kan worden voorkomen dat de bezuiniging realiteit wordt.

Extra hard getroffen
Daarbij komt dat het openbaar primair onderwijs extra hard wordt getroffen. Dat heeft te maken met de bestuurlijke verzelfstandiging en de bruidsschatregeling. Deze eenmalige regeling is bedoeld om kosten van ABB te financieren. Nu het Rijk met ingang van 1 augustus 2010 wil korten op het budget B&M, zal in veel gevallen blijken dat de bruiddsschatregeling te laag is. Het probleem is dat gemeenten, als ze dat al zouden willen, de bruidsschatregeling niet meer kunnen aanpassen.

VOS/ABB voert de komende tijd steekproefsgewijs onder haar leden in het primair onderwijs een onderzoek uit om een helder beeld te krijgen van de financiële gevolgen. Voor dit onderzoek zal een aantal bij VOS/ABB aangesloten besturen worden benaderd met een enquête. De informatie die uit het onderzoek komt, zal worden gebruikt op vijf themabijeenkomsten die VOS/ABB op nog nader te bepalen data in november over dit onderwerp organiseert. Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

In de rechterkolom staat ook de brief aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor een reactie van de PO-Raad.

Bijlagen