VOS/ABB: Specialist identiteit openbaar onderwijs

VOS/ABB heeft als landelijke belangenvereniging een divers aanbod ontwikkeld op het gebied van de identiteit van het openbaar onderwijs. Lees verder

Het aanbod richt zich specifiek op schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Een deel van de dienstverlening is voor VOS/ABB-leden gratis. Afhankelijk van de aard en de omvang van het gevraagde advies kan een bijdrage worden gevraagd. Leden van VOS/ABB krijgen altijd ledenkorting.

Voor meer informatie over het onderstaande aanbod kunt u de desbetreffende contactpersonen benaderen.

Studiedagen
VOS/ABB organiseert studiedagen over de identiteit van het openbaar onderwijs. Tijdens deze studiedagen voor personeel van openbare scholen wordt een vertaalslag gemaakt van de kernwaarden van het openbaar onderwijs naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Studiedagen worden altijd op maat gemaakt. Ze zijn altijd gekoppeld aan de visie en missie van het schoolbestuur.

Contactpersoon: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl  

Deelcertificaat Diploma Openbaar Onderwijs
VOS/ABB verzorgt deel 1 van diploma in het kader van het Diploma Openbaar Onderwijs voor leraren in het primair onderwijs. Deelnemers ontvangen een certificaat, dat vrijstelling geeft voor 6 klokuren van het Diploma Openbaar Onderwijs (in totaal 24 klokuren).

Contactpersoon: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

ZelfEvaluatieKader Identiteit
VOS/ABB heeft voor schoolbesturen het ZelfEvaluatieKader (ZEK) Identiteit ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee besturen zichzelf en hun scholen als het ware langs de openbare meetlat kunnen leggen. Op basis van deze meting kan worden bepalen of en hoe de openbare identiteit versterking nodig heeft.

Contactpersoon: Hans Teegelbeckers, 0651603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

Visitaties openbare identiteit
VOS/ABB kan als onafhankelijke partij schoolbesturen door middel van een visitatie een beeld bieden van de openbare identiteit van het bestuur zelf en/of de aangesloten openbare scholen. Deze visitaties kunnen met behulp van of zonder het ZEK Identiteit plaatsvinden.

Contactpersoon: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Helpdesk Identiteit
De eerstelijnsadviseurs van de Helpdesk van VOS/ABB zijn er mede om specifieke vragen over de openbare identiteit te beantwoorden. Voor vragen die meer verdieping vereisen, kunnen zij te rade gaan bij tweedelijnsadviseurs van VOS/ABB.

De VOS/ABB-Helpdesk is exclusief toegankelijk voor VOS/ABB-leden. Eerstelijnsadvies is altijd gratis, voor tweedelijnsadvies kan, afhankelijk van de tijd die goede advisering vereist, een bijdrage worden gevraagd.

De VOS/ABB-Helpdesk is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0348-405250. Mailen kan naar helpdesk@vosabb.nl.