VOS/ABB steunt Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs

VOS/ABB ondersteunt en adviseert het Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs (IVO). Dit is een kennisnetwerk dat met verdere professionalisering een efficiencyslag wil maken in het inkoopbeleid van scholen voor voortgezet onderwijs. Lees verder

Door gebruik te maken van de expertise van het IVO kunnen scholen veel geld besparen. Er kan kritisch worden gekeken naar alle uitgaven, van de schoonmaak tot en met de aanschaf van schoolboeken. Het geld dat wordt bespaard, kan worden gebruikt om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Het IVO kan scholen ook adviseren over de manier waarop zij met de vaak ingewikkelde Europese regelgeving kunnen omgaan.

Het kennisnetwerk is een initiatief van elf grote besturen in het voortgezet onderwijs en wordt ondersteund door het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het expertisecentrum PIANOo. 

Komende maanden zal het IVO, met steun van onder meer VOS/ABB, een aantal themabijeenkomsten over inkoop en aanbesteding in het voortgezet onderwijs organiseren.

Zodra er data en locaties van deze bijeenkomsten bekend zijn, zal dat via de website van VOS/ABB en de e-mailnieuwsbrieven bekend worden gemaakt.

Scholen kunnen zich via de website www.pianodesk.info bij het IVO aanmelden.