VOS/ABB steunt stakingsplan bonden

VOS/ABB ondersteunt van harte de oproep van de onderwijsvakbonden tot een staking op 19 mei. De bonden komen in actie omdat duizenden banen op de tocht staan als gevolg van de giga-bezuinigingen op het passend onderwijs. Lees verder

Nu alle voorgaande protesten geen effect hebben gehad, maken de bonden zich op voor een grote stakingsdag. Toch hoopt de Algemene Onderwijsbond nog dat het niet nodig zal zijn. De komende 160 informatiebijeenkomsten zullen schoolbesturen aangrijpen om OCW nogmaals te confronteren met de gevolgen van de rigoureuze bezuinigingsplannen. ‘Wellicht dat dit voortschrijdend inzicht biedt’, aldus de AOb. De bond gaat op 2 april ook naar het CDA-congres om daar CDA-leden op te roepen hun sociale gezicht te laten zien. Het is de partij van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt.

‘Water tot de lippen’
VOS/ABB ondersteunt de plannen van de AOb en andere vakbonden. ‘Het onderwijs gaat niet gauw tot staking over maar het water staat hen tot de lippen’, zegt beleidsadviseur Anna Schipper. ‘De schoolbesturen hebben al heel veel moeten inleveren. Denk aan de bezuiniging van 90 miljoen euro op bestuur en management vorig jaar en de wijziging van de groeiregeling, die een ordinaire korting bleek. Nu moeten ze passend onderwijs invoeren tegen zulke povere voorwaarden, dat het niet meer op een fatsoenlijke wijze te doen is. Er zullen duizenden ontslagen moeten vallen. Daartegen hebben wij vanaf het begin al heftig geprotesteerd, maar toch zet de minister haar plannen door. We zullen dus met allen een nóg duidelijker signaal moeten afgeven dat passend onderwijs zó echt niet lukt’. De staking op 19 mei wordt daarom wat VOS/ABB betreft een gezamenlijk geluid.

Meer over de stakingsplannen van de AOB