VOS/ABB-Toolbox: Meerjarenbegroting WSNS 2011

In de VOS/.ABB-Toolbox is het instrument opgenomen voor de berekening van de meerjarenbegroting samenwerkingsverband WSNS. Lees verder

Met dit instrument kunt u op basis van het zorgplan een deugdelijke begroting maken. Dat is belangrijk in het kader van de komst van passend onderwijs. Het instrument gaat uit van een aantal keuzen, die in de toelichting nader zijn aangegeven.

Het instrument volgt de indeling van de jaarrekening, zoals die door het ministerie van OCW wordt voorgeschreven. Door de boekhouding conform deze indeling in te richten, kunt u ook de financiële jaarrekening maken. Dat levert dan de exploitatierekening en balans, die u samen met de accountantsverklaring kunt sturen naar DUO-CFI. Dan hoeft u geen gebruik te maken van het voor een samenwerkingsverband complexe programma EFJ.

Het instrument is voorzien van een hulpblad om de kosten te ramen van het inzetten van personeel van een in het verband deelnemend bestuur, bijvoorbeeld een coördinator, een ambulant begeleider en een lid van de PCL.

De gegevens van Londo 2011 zijn al in het instrument verwerkt.

Klik hier om het instrument te downloaden.