VOS/ABB-Toolbox: Overdracht SBO en grensverkeer

In de VOS/ABB-Toolbox op deze website is een nieuw instrument opgenomen, waarmee u de zoghenoemde overdrachtsverplichting bij grensverkeer kunt bepalen. Lees verder

Als een leerling overgaat van een basisschool in een verband naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in een ander verband, vindt er een overdracht van middelen plaats. Het samenwerkingsverband waaruit de leerling afkomstig is, moet in het daaropvolgende jaar personele en materiële middelen overdragen aan het andere verband, zolang die leerling op die SBO aanwezig is.

Gaat het om het eerste jaar van inschrijving, dan moet er onderscheid worden gemaakt naar het tijdstip van inschrijving: is de leerling vóór of op 1 oktober ingeschreven of is dit gebeurd ná 1 oktober van dat eerste jaar? Is de leerling vóór of op 1 oktober ingeschreven, dan hoeft alleen de zorgbekostiging nog te worden overgedragen. Is er sprake van inschrijving ná 1 oktober, dan moet ook de basisbekostiging worden betaald.

Gaat het om latere jaren, dan geldt dit alleen voor de zorgbekostiging. Voor de basisbekostiging telt een ingeschreven leerling immers mee voor de rijksbekostiging.

Klik hier voor het instrument.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl