VOS/ABB voor samenwerkingsscholen

Er mag geen rem worden gezet op fusies voor een samenwerkingsschool. VOS/ABB vindt dat alle scholen die een samenwerkingsschool willen oprichten, dat in alle vrijheid moeten kunnen doen. Niet alleen op plaatsen waar leerlingaantallen onder de opheffingsnorm duiken. Lees verder

Politieke partijen mogen weliswaar verschillen van mening over de bedragen die in onderwijs geïnvesteerd moeten worden, over deregulering zijn ze het roerend eens.

Er moeten minder belemmeringen komen voor school en samenleving om het onderwijs in te richten zoals ouders, bestuurders, leraren en schoolleiders dat willen.

Deregulering kan gerealiseerd worden bij de samenwerkingsschool: een algemeen toegankelijke school waar openbaar en bijzonder onderwijs in samenwerken.

Het draagvlak voor dit soort scholen is aanzienlijk. Niet alleen op het platteland waar scholen van verschillende grondslag te klein worden om zelfstandig voort te bestaan, maar ook in veel nieuwbouwwijken willen de betrokkenen kiezen voor een samenwerkingsschool.

In de proeve van een wetsvoorstel over de samenwerkingsschool is helaas de volgende voorwaarde opgenomen: de oprichting van samenwerkingsscholen mag alleen op plaatsen waar de leerlingaantallen onder de opheffingsnorm duiken. De opheffingsnorm varieert per gemeente of deel van een gemeente. Dat betekent dat bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk niet  gekozen kan worden voor oprichting van een samenwerkingsschool, ook niet als de wijk te weinig leerlingen zou hebben voor twee of drie aparte scholen van verschillende signatuur.

VOS/ABB stimuleert het ontstaan van samenwerkingsscholen en pleit voor een beleid dat voluit ruimte geeft aan ouders, bestuurders, schoolleiders en leraren.

De oprichting van samenwerkingsscholen moet worden vergemakkelijkt. Scholen die willen fuseren tot een samenwerkingsschool, zouden daarvoor niet financieel gestraft moeten worden. De samenwerkingsschool moet een aparte bestuurlijke categorie worden.