VOS/ABB werkt mee aan conferentie ouderbetrokkenheid

VOS/ABB werkt mee aan de conferentie ‘Samen de schouders eronder’. Met deze conferentie op 14 januari in Den Haag sluit het ministerie van OCW het jaar van de ouderbetrokkenheid af. Lees verder

Beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB, die gespecialiseerd is in educatief partnerschap, gaat tijdens de conferentie op dit thema in. Zij deed voor de masterscriptie van haar studie Onderwijskundig Ontwerp en Advisering aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar het concept van de Sterrenscholen. Baalhuis concludeerde dat deze scholen een sterke visie op educatief partnerschap hebben.

De belangrijkste les die traditioneel georganiseerde scholen uit haar onderzoek kunnen trekken, zo meldt Baalhuis, is dat een open schoolcultuur in combinatie met goed leiderschap bepalend is voor het realiseren van educatief partnerschap.

TOP-school De Achtbaan
Aan de conferentie wordt ook meegewerkt door beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB. Zij laat samen met directeur Wendy van Beurden van openbare daltonschool De Achtbaan in Amersfoort zien wat educatief partnerschap op schoolniveau betekent.

De Achtbaan is een van de TOP-scholen (Talentvolle Openbare Praktijkvoorbeelden), waarmee VOS/ABB wil laten zien hoe de kernwaarden van het openbaar onderwijs in de praktijk worden gebracht. Onderdeel van de kernwaarden is dat openbare scholen van en voor iedereen zijn. Dit brengt met zich mee dat betrokkenheid van ouders bij het openbaar onderwijs van essentieel belang is.

Deelname aan de conferentie Samen de schouders eronder op maandag 14 januari in Den Haag is gratis. Online aanmelden kan tot 7 januari.