VOS/ABB wil einde aan verplichte aansluiting Vf

De verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds (Vf) is een achterhaalde en fraudegevoelige constructie die slecht personeelsbeleid faciliteert. VOS/ABB blijft er daarom bij de Tweede Kamer op aandringen dat de verplichte aansluiting bij het Vf spoedig moet worden beëindigd. Lees verder

In maart pleitte VOS/ABB al in een brief aan de Tweede Kamer voor de beëindiging van de verplichte aansluiting van schoolbesturen in het primair onderwijs bij het Vf. Die brief wekte verontwaardiging bij het Vf, dat VOS/ABB verweet feitelijke onjuistheden te hebben gemeld. In een nieuwe brief laat VOS/ABB nogmaals met feitelijke juistheden en heldere argumenten aan de Kamer zien waarom beëindiging van de verplichte aansluiting zeer gewenst is.

Zo staat in de nieuwe brief op basis van ondubbelzinnig cijfermateriaal dat er bij het Vf sprake van zeer hoge onrechtmatigheidspercentages. In de openbare bestuursverslagen van het fonds staat duidelijk vermeld dat VOS/ABB dit altijd nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld. Bovendien komt het erop neer, zo laat VOS/ABB zien, dat het Vf met de gehanteerde declaratiesystematiek in feite slecht personeelsbeleid van schoolbesturen faciliteert. Eén en ander wordt bevestigd in een onderzoeksrapport dat Ernst & Young in 2009 in opdracht van het ministerie van OCW opstelde.

In dat rapport staat ook dat het declaratiestelsel van het Vf gevoelig is voor fraude, omdat er maar beperkte preventieve en repressieve controles zijn. Zo is het zeer eenvoudig fraude te plegen met een te hoog aantal gedeclareerde ziektedagen van een werknemer. Ook is het mogelijk om in het huidige systeem bij vervanging de kosten voor een medewerker met een hoog salaris te declareren, terwijl in werkelijkheid een laag ingeschaalde vervanger voor de klas staat.

Deze en andere bezwaren tegen de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vf worden in de brief uiteengezet. U kunt de brief downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. VOS/ABB dringt er in de brief aan de Kamer op aan de beëindiging van de verplichte aansluiting, die een ‘achterhaalde constructie’ wordt genoemd, voortvarend voort te zetten.

Al in 2010 stond overigens in het VOS/ABB-blad Over Onderwijs (nr. 2) een artikel met de kop ‘We moeten af van verplicht Vervangingsfonds’. Daarin betoogde Jan Blasweiler, bestuursmanager van het Openbaar Primair Onderwijs De Liemers, dat deze constructie een hoog verzuim in stand houdt. Hij vond de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds voor het primair onderwijs toen al ‘hemeltergend’ en sprak van een ‘schrijnende onwetendheid bij de politiek’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen