VOS/ABB wil gelijkheid bij stichten scholen

VOS/ABB dringt er bij staatssecretaris Dijksma op aan om het openbaar onderwijs, net als het bijzonder onderwijs, verantwoordelijkheid te geven voor het stichten van nieuwe scholen. Op dit punt bestaat nog steeds ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Lees verder

Dat schrijft manager verenigingszaken Joop Vlaanderen vandaag in een brief aan Dijksma.

De afgelopen jaren heeft de verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs in hoog tempo doorgezet. Die verzelfstandiging geeft het openbaar onderwijs een nagenoeg gelijke positie als het bijzonder onderwijs. Behalve dan bij het stichten van nieuwe scholen. Mede op grond van een uitspraak van de Raad van State is het voor een verzelfstandigd openbaar schoolbestuur nog steeds niet mogelijk zelfstandig een verzoek in te dienen voor plaatsing op het plan van scholen. Door deze uitspraak wordt een zelfstandig openbaar onderwijsbestuur niet eens als belanghebbende gezien.

“Dat plaast het openbaar onderwijs niet alleen in een afhankelijke en ongelijke positie ten opzichte van de bijzondere scholen, maar het is ook in strijd met het beginsel dat openbaar en bijzonder onderwijs gelijk dient te worden behandeld”, schrijft VOS/ABB in de brief aan Dijksma. Joop Vlaanderen wijst er ook op dat in de Wet op het Voortgezet Onderwijs wel een zelfstandige verantwoordelijkheid is opgenomen voor verzelfstandigde schoolbesturen. Hij vraagt Dijksma dit punt in de wetgeving aan te passen.

De volledige brief staat in de rechterkolom naast dit artikel.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl.

Bijlagen