VOS/ABB-workshops op Landelijk WMS-Congres

Het Landelijke WMS-Congres in november in Ede staat in het teken van medezeggenschap en passend onderwijs. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB verzorgt er twee interessante workshops.

Het is op dinsdag 26 november de zevende keer dat het Landelijke WMS-Congres plaatsvindt. Het congres wordt gehouden in De Reehorst in Ede. Het wordt georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het thema is passend onderwijs, waar alle schoolbesturen, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en ouders mee te maken krijgen.

Er zal dit keer een recordaantal van 42 workshops worden aangeboden. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis, die binnen VOS/ABB specialist is op het gebied van medezeggenschap, neemt twee workshops voor haar rekening: over actuele ontwikkelingen en over de basisbeginselen van medezeggenschap.

In de workshop over de actuele ontwikkelingen laat zij zien dat medezeggenschap altijd in beweging blijft. Ze gaat in op wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie WMS en op dilemma’s die zij uit haar eigen praktijk haalt. Deze workshop is een mix van horen en doen.

De workshop over de basisbeginselen is bedoeld voor schoolleiders en MR-leden die op het terrein van medezeggenschap nog geen of weinig ervaring hebben. Het gaat in deze workshop van Eshuis om kennisoverdracht, waarbij de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) het uitgangspunt is.

Het volledige overzicht van de workshops staat in de brochure over het Landelijk WMS-Congres. Deelname kost 60 euro per persoon. Inschrijven kan uitsluitend via www.deelnameregistratie.nl.

Informatie: 036-5331941 (10-12 uur), wms@deelnameregistratie.nl