VOS/ABB: zelfstandige positie én samenwerking

VOS/ABB is en blijft de krachtige belangenorganisatie voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Waar dat voor de leden meerwaarde biedt, werkt VOS/ABB samen met andere besturenorganisaties en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Voor algemene werkgeverskwesties steunt VOS/ABB de PO-Raad en VO-raad. Lees verder

Met deze herbevestiging van haar positie maakt VOS/ABB als vereniging aan de leden duidelijk dat zij goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor álle kinderen als haar missie ziet. De belangenbehartiging blijft volop in het licht van deze missie staan.

De kracht van VOS/ABB is dat de vereniging de belangen van haar leden als zelfstandige organisatie kan behartigen, zonder per se rekening te hoeven houden met eventuele politieke en/of bestuurlijke gevoeligheden. VOS/ABB benut voor haar missie natuurlijk wel de goede contacten met landelijke, regionale en lokale politici en bestuurders.

Waar dat meerwaarde biedt, werkt VOS/ABB samen met collega-organisaties, zoals de Besturenraad voor protestants-christelijk onderwijs en de kleinere besturenkoepels. Een voorbeeld van vruchtbare samenwerking is collectieve inkoop, waarmee de leden van de verschillende organisaties samen financieel voordeel kunnen realiseren.

De samenwerking met de PO-Raad en VO-raad staat in het teken van algemene werkgeverszaken, waar de sectororganisaties voor zijn opgericht. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de cao-onderhandelingen. Daarnaast wil VOS/ABB de mogelijkheid verkennen om voor leden die dat wensen op te treden als vertegenwoordiger binnen de organen van de sectorraden.

Ten slotte werkt VOS/ABB actief samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Door de krachten te bundelen, kan VOS/ABB samen met de VOO de missie voor nog beter openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs versterken. De samenwerking uit zich onder andere op het gebied van medezeggenschap.

Ook geeft VOS/ABB samen met de VOO het magazine School! uit, dat tot doel heeft de essentiële maatschappelijke functie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen positief te belichten.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl