VOS/ABB zoekt scholen voor MPV-netwerk

VOS/ABB is op zoek naar schoolbesturen en scholen die met het oog op kwaliteitszorg en good governace aan de gang willen met meervoudige publieke verantwoording (MPV). Op woensdag 26 september is er een informatiedag over MPV. Lees verder

MPV houdt kort gezegd in dat besturen en scholen over hun doelen in gesprek gaan met partners uit hun omgeving.

De andere betekenis van MPV
Voor veel activiteiten heeft de school partners nodig, zoals buurtwerk, jeugdzorg, gemeenten en ouders. Onderlinge afspraken worden gevolgd door verantwoording aan elkaar over geboekte resultaten. 

Bij MPV formuleren scholen en besturen waar zij voor staan. Ze laten ook zien hoe ze bepaalde resultaten bereiken en zoeken draagvlak in de omgeving. Bovendien leren ze van signalen uit hun omgeving en van wat er tijdens het proces niet goed is gegaan.

Op de informatiedag op woensdag 26 september tonen schoolbesturen die hebben deelgenomen aan de MPV-pilot van het kwaliteitzorgproject Q*Primair wat ze hebben gedaan en wat hun resultaten zijn.

VOS/ABB wil hier een vervolg aan geven door met belangstellende besturen een MPV-netwerk op te zetten. In dit netwerk kunnen ervaringen, werkwijzen en producten met elkaar worden uitgewisseld. Het netwerk zal worden begeleid door VOS/ABB.

Geïnteresseerden kunnen voor het maken van een afspraak contact opnemen met Janine Eshuis of Sicco Baas.

Informatie:

Janine Eshuis, 0348-405267 jeshuis@vosabb.nl of
Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl