VOS/ABB’s beleidspunten voor volgende regeerperiode

VOS/ABB heeft de (beoogd) lijsttrekkers van de politieke partijen en hun programmacommissies per brief een reeks beleidspunten onder de aandacht gebracht voor versterking van het openbaar onderwijs. Lees verder

De brief met de beleidsthema's is bedoeld voor de volgende regeerperiode. VOS/ABB wil met een volgend kabinet en de na september nieuw samengestelde Tweede Kamer op constructieve wijze verder blijven werken aan versterking van de positie en verbetering van de kwaliteit van de openbare en algemeen toegankelijke scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

In de brief staan de volgende beleidsthema's:

  • Modernisering Grondwet artikel 23
  • Bestuurlijke zelfstandigheid in kader opheffen scholen
  • Directe meting voor behoeftepeiling ouders
  • Extern toezicht toezicht openbaar onderwijs naar B&W
  • Kindvoorzieningen ook in openbaar onderwijs
  • Algemene toegankelijkheid in kader passend onderwijs
  • Tegengaan segregatie door álle scholen
  • Aanpassing overschrijdingsregeling
  • Samenwerkingsschool in eerder stadium
  • Versterking ouderbetrokkenheid

U kunt de brief downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen