Vragen over extra verlof voor Suikerfeest

VOS/ABB krijgt in aanloop naar het islamitische Suikerfeest vragen over bijzonder verlof voor leerlingen. Het Suikerfeest, dat het einde van de vastenmaand ramadan inluidt, begint op donderdag of vrijdag. De dag hangt af van de islamitische tradities die verschillende gelovigen kunnen aanhangen en de stand van de maan. Lees verder

De Leerplichtwet staat scholen toe om leerlingen vrij te geven als zij plichten moeten vervullen die voortvloeien uit hun godsdienst of levensovertuiging. Voorwaarde is dat de ouders de schooldirectie hiervan uiterlijk twee dagen van tevoren in kennis stellen. Als inderdaad sprake is van een plicht die voortvloeit uit godsdienst of levensovertuiging, moet de school de leerling verlof geven.

Het is de school ook toegestaan om op het Suikerfeest helemaal dicht te zijn, maar dan moet de oudergeleding in de medezeggenschapsraad daar wel mee hebben ingestemd. Bovendien moet deze extra vrije dag in het schoolplan staan en via de schoolgids bekend zijn gemaakt. Het is dus niet mogelijk om kort van tevoren te besluiten helemaal geen les te geven.

Sommige scholen combineren de sluiting van de school met het organiseren van een studiedag voor het personeel. Ook de planning van de studiedagen moet in de schoolgids bekend worden gemaakt, zodat de ouders ervan op de hoogte kunnen zijn.

Politieke discussie
Het verlof tijdens het Suikerfeest was in 2008 aanleiding voor een discussie in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD benadrukten toen dat de extra vrije dag voor het Suikerfeest niet ten koste mocht gaan van het verlof op nationale feestdagen, zoals Koninginnedag. CDA en VVD zeiden toen dat ook christelijke feestdagen er niet door in het gedrang mochten komen.

Kamerlid Martin Bosma van de PVV liet destijds blijken fel tegen verlof op het Suikerfeest te zijn. ‘We mogen nooit toegeven aan deze ideologie die Nederland stukje bij beetje wil overnemen’, waarmee Bosma met ‘deze ideologie’ de islam bedoelde.