Vrees voor verdeeldheid binnen voortgezet onderwijs

De schoolbesturen in het voortgezet onderwijs roepen interne verdeeldheid over zich af als ze akkoord gaan met het voorstel van de VO-raad tot vereenvoudiging van de bekostigingsregels. Als die verdeeldheid realiteit wordt, verzwakt de positie van de sector ten opzichte van die van het kabinet en het ministerie van OCW. Lees verder

Deze waarschuwing komt van directeur/bestuurder Johan van der Veen van het openbare Esdal College in Emmen. Hij zat in de themacommissie die zich boog over voorstellen tot vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

In die commissie werd ervoor gepleit dat de VO-raad met een eigen voorstel zou komen, omdat een voorstel van de minister van OCW om de bekostiging te vereenvoudigen desastreus zou uitpakken. Van der Veen benadrukt in een brief aan collegabestuurders dat hij als lid van de themacommissie het voorstel van de minister niet te zien kreeg en dat hij er dus geen oordeel over heeft kunnen vormen. Het feit dat het voorstel van de minister voor hem onzichtbaar bleef, was reden om uit de commissie te stappen.

Wel werd hem in de commissie duidelijk dat verschillende besturen vanuit hun eigen situatie reageerden en redeneerden. Kort gezegd kwam het er volgens Van der Veen op neer dat brede scholengemeenschappen er financieel op achteruit zouden gaan ten gunste van smalle scholengemeenschappen. Het gevaar bestaat dat dit in de vo-sector tot een belangentegenstelling en verdeeldheid leidt.

Afgezien van het feit dat de ene school er fors op achteruit kan gaan en de andere school er mogelijk geld bij krijgt, moet de sector volgens Van der Veen vooral beducht zijn voor interne verdeeldheid. Letterlijk schrijft hij: ‘Ik vind dat dit model op een strategisch verkeerd moment wordt gelanceerd. Het is dan ook beter dat we onze handen niet vuil maken, ons niet tegen elkaar laten uitspelen, maar juist de eerstverantwoordelijke, de minister, met een plan laten komen. Tegen een dergelijk plan in combinatie met een bezuiniging van 2% kunnen we dan eensgezind (…) in verzet komen.’

De directeur/bestuurder uit Emmen vervolgt dan ook met een oproep om tijdens ledenbijeenkomsten van de VO-raad tegen het voorstel tot vereenvoudiging van de bekostigingsregels te stemmen. Hij sluit de brief af met de mededeling dat zijn oproep wordt gesteund door collega’s uit Assen, Hoogeveen, Coevorden en Hoogezand-Sappemeer.

De brief van Johan van der Veen staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen