Vrije woensdagmiddag weg voor betere bso?

De Maatschappelijke Ondernemenrsgroep (MOgroep) wil met een efficiëntere indeling van de schooltijden de verwachte tekorten in de buitenschoolse opvang (bso) terugdringen. Zo zouden kinderen elke dag even lang naar school moeten. Dat betekent dat ze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eerder vrij zijn, maar dat de vrije woensdagmiddag verdwijnt. Bent u daar blij mee? Lees verder

Het pleidooi van de MOgroep, die onder meer de kinderopvangsector vertegenwoordigt, houdt verband met het tekort aan bso dat per 1 augustus wordt verwacht. Dat is de datum waarop schoolbesturen verantwoordelijk worden voor het organiseren van buitenschoolse opvang als ouders daarom vragen.

Uit onderzoek van de MOgroep komt naar voren dat ruim een op de zeven kinderen die voor bso wordt aangemeld, op 1 augustus waarschijnlijk op een wachtlijst komt door een tekort aan opvangcapaciteit. Dat tekort doet zich vooral voor op de maandagen, dinsdagen en donderdagen. De woensdagen en vrijdagen zijn over het algemeen rustig.

De MOgroep roept ouders daarom op om meer op woensdag en vrijdag te gaan werken, zodat de capaciteit beter kan worden benut. Op langere termijn zou een meer evenwichtige tijdsindeling een oplossing kunnen zijn, denkt de MOgroep. Bovendien zou de bso in dat geval meer kwaliteit kunnen bieden, omdat kinderen dan elke dag een groot deel van de middag aan buitenschoolse activiteiten kunnen meedoen.

Het voorstel van de MOgroep zou ingrijpende gevolgen hebben voor de basisscholen. Die zouden immers hun ‘vrije’ woensdagmiddag voor een deel moeten inleveren, terwijl ze op de andere dagen ’s middags meer ruimte hebben voor niet-lesgebonden activiteiten. Waarom zouden de basisscholen hierin (niet) moeten meegaan? Geef hieronder uw mening.