Vrijheid van meningsuiting ook voor schooldirecteur

Het is niet primair de taak van een schooldirecteur om zijn politieke voorkeur kenbaar te maken, maar de vrijheid van meningsuiting geldt ook voor deze beroepsgroep. Dat is de strekking van antwoorden van minister Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen van de Partij voor de Vrijheid (PVV). Lees verder

De partij van Geert Wilders heeft de vrijheid van meningsuiting altijd hoog in het vaandel staan, maar kennelijk zou die vrijheid niet voor schooldirecteuren mogen gelden als die uiting geven aan hun afkeuring van de PVV. Geert Wilders zelf en twee van zijn trouwe volgelingen in de Tweede Kamer stelden vragen aan de minister van OCW naar aanleiding van uitspraken van een Nijmeegse schooldirecteur. Die had tegenover het team gezegd negatief te staan tegenover omstreden politieke idealen van de PVV. De partij vond zelfs dat de directeur hierom moest worden ontslagen.

De minister is het duidelijk niet eens met de gedachtegang van de gedoogpartner van het huidige kabinet. Weliswaar behoort het uiten van een politieke voorkeur niet tot de kerntaken van een schooldirecteur, maar ‘dat neemt niet weg dat het de directeur in beginsel vrijstaat zijn mening te uiten over zaken die niet met die taken in verband staan’. Van Bijsterveldt wijst de Partij voor de Vrijheid erop dat er vrijheid van meningsuiting is, ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’.

Klik hier voor de antwoorden van de minister op de vragen van de PVV.