Vrouwelijke deeltijders willen meer werken

Vrouwelijke deeltijders willen meer uren per week werken. Dat is volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) goed nieuws voor onder meer het onderwijs, dat naar verwachting de komende jaren te kampen krijgt met steeds grotere personeelstekorten. Lees verder

Het SCP meldt in het rapport ‘Verdeelde tijd’ dat veel vrouwelijke deeltijders gemiddeld vijf uur per week meer zouden willen werken op voorwaarde dat werkgevers flexibel met werktijden omgaan. Het SCP noemt dit goed nieuws, omdat met name in ‘vrouwensectoren’ zoals het onderwijs en de zorg de komende jaren grote personeelstekorten ontstaan.

In het SCP-rapport staat ook dat veel vrouwelijke deeltijders bewust niet voor een voltijdsbaan kiezen, omdat ze anders te veel stress zouden ervaren en geen plezier meer in het werk zouden hebben. ‘Zowel jonge als oudere vrouwen voeren de zwaarte van hun werk aan als reden om minder uren te werken.’

Klik hier voor het SCP-rapport ‘Verdeelde tijd’.