VVD-Kamerlid dringt aan op algemene toegankelijkheid

Tweede Kamerlid Karin Straus van de VVD verwacht dat het nu eindelijk gaat lukken om in het door de overheid gefinancierde onderwijs algemene toegankelijkheid én algemene benoembaarheid in te voeren. Dat zegt ze in een interview met het oudercontactblad van het reformatorische Calvijn College in Zeeland. Lees verder

Over grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs stelt zij dat dit weliswaar kan blijven bestaan, maar dat het wel inpasbaar moet zijn in de moderne samenleving. Daarmee doelt ze op algemene toegankelijkheid én algemene benoembaarheid. ‘Nu is het zo dat een school een kind kan weigeren terwijl het zich neutraal opstelt. De VVD is al lang voorstander van het gelijktrekken van het toelatingsbeleid. Dat het er nu van komt, heeft te maken met de sterke terugloop van het aantal christelijke zetels in de Kamer’, aldus Straus.

Wel meebetalen, maar niet welkom!
Ze vindt dat iedereen die via de belasting aan het onderwijs meebetaalt, er ook gebruik van mag maken. Dit botst volgens haar met het restrictieve toelatingsbeleid van sommige bijzondere scholen, zoals de reformatorische. Wie per se alleen leerlingen en personeelsleden uit de eigen kring wil, moet maar een particuliere school oprichten, zonder overheidsfinanciering.

Wat de algemene benoembaarheid betreft, gaat Straus in op de enkele-feitconstructie. Die maakt het nu nog voor het bijzonder onderwijs wettelijk mogelijk om bijvoorbeeld homoseksuele personeelsleden te weigeren of ontslaan als zij blijk geven van hun seksuele geaardheid. Kort gezegd is de situatie nu als volgt: homoseksueel zijn mag, maar homoseksueel doen niet. Wat de VVD betreft verdwijnt deze constructie.

Stop vergoeding, ga carpoolen!
Straus gaat in het interview ook in op de gemeentelijke vergoeding voor vervoer van leerlingen van wie de ouders bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand. Steeds meer gemeenten willen van die vergoeding af, maar dat kunnen ze niet zelf regelen. De vergoeding is wettelijk vastgelegd in grondwetsartikel 23. Daarom dringen ze er bij de landelijke politiek op aan de wet te veranderen.

Het VVD-Kamerlid benadrukt dat er overal bezuinigd moet worden, en dat ouders die bewust kiezen voor bijzonder onderwijs op afstand dit dus ook gaan voelen. Ze vindt dat ouders van zogeheten signatuurleerlingen die een vervoersvergoeding krijgen met een beetje creativiteit zelf vervoer kunnen regelen, bijvoorbeeld door te gaan carpoolen.

SGP vindt het maar niks…
Het interview met Karin Straus heeft op Twitter een opgewonden reactie uitgelokt van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Het idee dat de deur van de school voor iedereen ‘verplicht open’ moet, is volgens Bisschop ‘onduidelijk’ en betekent volgens hem een aantasting vrijheid onderwijs die ‘slechts problemen creëert’.