VVD: loting tast algemene toegankelijkheid aan

VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink heeft mondelinge vragen gesteld over lotingen in het voortgezet onderwijs. ‘Schoolkeuze mag nooit een loterij worden’, zegt zij. Lees verder

De mondelinge vragen van Dezentjé aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldft van OCW volgen op een artikel in NRC Handelsblad van zaterdag 30 januari. In het artikel staat dat steeds meer populaire vo-scholen met veel aanmeldingen overgaan tot loting.

De VVD-politica vindt dit een ongewenste situatie en wil dat staatssecretaris Van Bijsterveldt maatregelen neemt. Die is dat echter niet van plan, zo blijkt uit haar reactie. Zij laat weten dat ze elk kind de school gunt die het beste bij hem of haar past, maar dat het de vrijheid van scholen is om tot loting over te gaan. Wel moeten de medezeggenschapsraad en de inspectie daarvan op de hoogte worden gesteld.

Stedelijk Gymnasium Haarlem
In het artikel in NRC Handelsblad wordt onder meer het Stedelijk Gymnasium in Haarlem genoemd. Een aantal ouders had een rechtszaak aangespannen tegen de loting op die school, omdat daarmee de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs in het geding zou zijn. De ouders eisten dat hun kinderen tot het populaire openbare gymnasium zouden worden toegelaten.

De school won in 2008 met juridische ondersteuning van VOS/ABB deze zaak. In de wet staat namelijk dat er voldoende openbaar voortgezet onderwijs van een bepaald niveau moet zijn, maar er staat nergens vermeld dat ouders voor hun kinderen het recht op categoraal gymnasiumonderwijs kunnen opeisen.

Klik hier voor een eerder nieuwsbericht over de Haarlemse kwestie;

Klik hier voor het artikel in NRC Handelsblad.