VVD-opvangplan met haken en ogen

Alle scholen open van half-acht ’s ochtends tot half-zeven ’s avonds, zodat kinderen er de hele dag terecht kunnen. Prima, maar niet als de scholen dit moeten organiseren. Het voorstel van VVD-fractieleider Jozias van Aartsen getuigt van weinig liberalisme. Lees verder

De motivatie van Van Aartsen heeft weinig met kinderopvang of onderwijs te maken. Hij vindt dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om zijn of haar kind ’s ochtends vroeg al naar school te brengen en pas ’s avonds op te halen om zo de arbeidsparticipatie in Nederland te laten toenemen. ‘Er moet gewoon hard gewerkt worden’, zegt de VVD-leider, omdat wij anders de internationale concurrentie met onder meer China niet meer aankunnen.

Als we zijn economische motivatie even op de achtergrond plaatsen, valt op dat Van Aartsen de kinderopvang op scholen wil realiseren met bijstandsgerechtigden. Het idee hierachter is waarschijnlijk dat het plan niets mag kosten. De VVD-leider vergeet echter dat kinderopvang een professionele aanpak vergt, net als onderwijs. Ook is opmerkelijk dat Van Aartsen in principe alle scholen wil verplichten de hele dag de deuren open te houden. Een weinig liberaal standpunt, lijkt mij.

Een ander punt is dat het heel duidelijk moet zijn bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor de kinderopvang. De verantwoordelijkheid mag niet op het bordje van de scholen komen te liggen. Die hebben het al druk genoeg met hun onderwijstaak. Bovendien kan ik me voorstellen dat nogal wat scholen huiverig zijn hun gebouwen de hele dag open te stellen onder de verantwoordelijkheid van anderen. Het is duidelijk dat hierover eerst heel duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.

Kortom: het plan-Van Aartsen heeft nogal wat haken en ogen. Het verplichtende element stemt niet tot vrolijkheid. De vraag wie verantwoordelijk wordt, moet eerst goed worden beantwoord. En de motivatie mag niet louter van economische aard zijn. De consequenties voor de scholen én voor de betrokken kinderen moeten eerst helder worden.