VVD: Plasterk moet eigen broek ophouden!

Minister Ronald Plasterk van OCW moet het extra geld voor de leraren helemaal binnen zijn eigen begroting vinden. Dat stelt VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Lees verder

Dezentjé Hamming-Bluemink reageert op vragen van VOS/ABB naar aanleiding van een uitspraak van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. De voorzitter van de tijdelijke Commissie Leraren zei in een interview met VOS/ABB dat het hele kabinet moet bijdragen aan de ruim 1 miljard euro, die volgens die commissie nodig is om de positie van de leraren te versterken.

Het VVD-Kamerlid is het pertinent niet met Rinnooy Kan eens. ‘Uiteraard is de heer Rinnooy Kan van mening dat zijn voorstellen uitgevoerd moeten worden, ongeacht waar het geld vandaan komt. De VVD staat daar iets anders in en vindt dat minister Plasterk de middelen voor de leraren binnen zijn eigen begroting zou moeten vinden.’

‘De VVD is van mening dat dit kabinet andere prioriteiten zou moeten stellen dan het heeft aangekondigd. Een minister van Onderwijs die toestaat dat een puur inkomenspolitieke maatregel, het gratis maken van schoolboeken, ten laste gaat van zijn begroting, zou zich heel hard moeten afvragen hoe hij zich zo heeft kunnen laten beetnemen’, aldus Dezentjé Hamming-Bluemink.

Zij vervolgt: ‘Mocht minister Plasterk een grote boom met geld vinden, zodat hij álle plannen kan betalen, dan heeft de VVD daar natuurlijk niets op tegen. Die kans is echter al te klein, waardoor hij er niet onderuitkomt prioriteiten te stellen. Dit moet binnen zijn eigen begroting gebeuren. Er is, wat de VVD betreft, geen ruimte om dit geld van andere begrotingen af te romen.’

Eerder lieten PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt en haar SP-collega Jasper van Dijk aan VOS/ABB weten dat het hele kabinet moet bijdragen aan de ruim 1 miljard euro extra voor de leraren, omdat het groeiende tekort aan onderwijspersoneel volgens hen een breed maatschappelijk probleem is. Zij zijn het dus wel met Rinnooy Kan eens.

Kabinet is het eens
Donderdagavond werd bekend dat in het kabinet overeenstemming is bereikt over de uitvoering van de adviezen van Rinnooy Kan. Ook zou duidelijk zijn waar de ruim 1 miljard euro vandaan wordt gehaald. Zo zou het collegegeld met enkele tientjes omhoog gaan. Een van de maatregelen om de positie van leraren te verstevigen zou zijn dat zij sneller in een hogere salarisschaal kunnen komen. 

Minister Plasterk presenteert de maatregelen vrijdag tijdens een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl