VVD wil 2,5 miljard per jaar extra voor onderwijs

Om Nederland weer op de rit te krijgen, is beter onderwijs nodig. Dat stelt de VVD in haar conceptverkiezingsprogramma. De liberalen willen in de komende kabinetsperiode 20 miljard euro bezuinigen, maar niet op onderwijs. Daar zou per jaar 2,5 miljard euro extra in moeten worden geïnvesteerd. Lees verder

In het conceptprogramma staat dat het onderwijs beter moet aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. Talentontwikkeling moet daarbij centraal staan. De VVD benadrukt dat talent niet alleen in hoofden zit, maar ook in handen. Het gaat erom dat er goede vaklieden worden opgeleid, of dat nou advocaten of loodgieters zijn.

Rekenen en taal verdienen meer aandacht, vindt de VVD. Om de kwaliteit van deze vakgebieden te verbeteren, moeten de pabo’s daar meer op focussen. Als scholen stelselmatig slechte onderwijskwaliteit bieden, moeten ze door de overheid worden gesloten. De VVD stelt verder dat er meer praktische vakopleidingen moeten komen, dat de mavo ‘in ere moet worden hersteld’ en dat gymnasia ruim baan moeten krijgen.

Spijbelen tegengaan
De VVD wil dat de kinderbijslag wordt ingetrokken als blijkt dat leerlingen structureel spijbelen. Niet alleen ouders, ook scholen hebben een belangrijke taak om spijbelen tegen te gaan. Als scholen dat niet goed doen, moeten ze een boete krijgen.

De partij van Mark Rutte zegt oog te hebben voor het speciaal onderwijs. De nadruk moet liggen op wat leerlingen kunnen, en niet op wat ze niet kunnen. De VVD wil een betere verdeling van de middelen voor zorgonderwijs in relatie tot het regulier onderwijs, overigens zonder dat duidelijk wordt wat onder een betere verdeling wordt verstaan.

Hoe en wat
Scholen krijgen, als het aan de VVD ligt, meer vrijheid om te bepalen hoe ze les geven. De overheid gaat over het wat, de scholen over het hoe. De liberalen zijn voorstander van gedifferentieerde beloning. Leraren die goed presteren, moeten meer verdienen. Er moeten meer academici voor de klas om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Het conceptverkiezingsprogramma en de financiële bijlage staan op de website van de VVD.