VVD wil educatief partnerschap koppelen aan bijstand

Als het aan de regeringspartij VVD ligt, worden ouders met bijstand gekort op hun uitkering als zij onvoldoende betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind(eren). Lees verder

Het voorstel om de hoogte van de bijstandsuitkering te koppelen aan de mate van educatief partnerschap is afkomstig van VVD-Kamerlid Malik Azmani. Hij ergert zich aan mensen die het kennelijk vanzelfsprekend vinden dat ze recht hebben op een bijstandsuitkering. Degenen die er in zijn ogen ‘de kantjes van aflopen’ moeten op hun uitkering worden gekort. De gemeenten moeten daar strikt naar handelen, vindt hij.

VOS/ABB wil zich niet mengen in de discussie over de wenselijkheid van strenge controles van mensen met een bijstandsuitkering, omdat dit buiten het aandachtsgebied van de vereniging valt. Wel wil VOS/ABB benadrukken dat het koppelen van de mate van educatief partnerschap aan de hoogte van de bijstandsuitkering een ongewenste ontwikkeling zou zijn.

Ten eerste is het moeilijk te bepalen in hoeverre ouders bij het onderwijs betrokken moeten zijn. Ten tweede is het niet in het belang van leerlingen uit bijstandsgezinnen om de uitkering van hun ouders te beperken als blijkt dat die volgens nader te bepalen criteria onvoldoende bij het onderwijs betrokken zouden zijn. Dit zou suggeren dat educatief partnerschap te koop is, en dat is nu net waar het niet om gaat!