VVD wil Inspectie vervangen door Onderwijskamer

De VVD wil de Inspectie van het Onderwijs vervangen door een onafhankelijke, politiek neutrale organisatie die de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs toetst: een Onderwijskamer. Dit staat in de nota ‘Kiezen voor beter onderwijs’, die de partij vandaag presenteert. Lees verder

VVD-leider Mark Rutte vindt dat er op dit moment geen sprake is van onafhankelijke toetsing van de onderwijskwaliteit, omdat de Inspectie onder verantwoordelijkheid valt van de minister van Onderwijs en binnen de beleidskaders van dat ministerie toetst. Dat zegt hij vandaag in het Algemeen Dagblad.

Rutte pleit daarom voor de oprichting van een Onderwijskamer, die in een onafhankelijke positie ten opzichte van de minister wordt geplaatst. De Inspectie kan dan worden omgevormd tot een Auditdienst die zich bezighoudt met de verantwoording van het bestede geld.

De Onderwijskamer zou ook plannen van het ministerie vooraf kunnen toetsen, vindt de VVD. Rutte: ‘Zo had bijvoorbeeld onafhankelijk getoetst moeten kunnen worden of de invoering van gratis schoolboeken bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, of deze wellicht zelfs ondermijnt. Als dat zou zijn getoetst, zou ongetwijfeld van dit traject zijn afgezien.”

De VVD doet in haar nota verschillende voorstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De nota richt zich op vijf hoofdthema’s: de kwaliteit van docenten en het lerarentekort, de aanpak van uitval en achterstand, herwaardering van het beroepsonderwijs, ruimte voor nieuwe initiatieven, en het behalen van maximale leerwinst.

De nota van de VVD ‘Kiezen voor beter onderwijs’ is hier te downloaden.