VVD wil nut- en noodzaakdiscussie passend onderwijs

Er moet een breed overleg komen over het nut en de noodzaak van passend onderwijs. Dat zei VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias dinsdagavond tijdens het debat over het uitstel van de bezuiniging op de invoering van passend onderwijs. Lees verder

Elias zet altijd al grote vraagtekens bij de extra zorg voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Het was ook zijn partij, de VVD, die vorig jaar in haar verkiezingsprogramma schreef dat passend onderwijs het met structureel 565 miljoen euro minder moest doen in plaats van de 300 miljoen euro minder waar minister Marja van Bijsterveldt van OCW naartoe wil.

Tijdens het debat over het uitstel van de bezuiniging benadrukte minister Van Bijsterveldt dat er sprake is van uitstel en niet van afstel. Op vragen van onder anderen SP-Kamerlid Manja Smits over de positie van bijvoorbeeld de ambulant begeleiders, antwoordde de minister dat eventuele ontslagen pas per 1 augustus 2013 aan de orde zijn. Verder zei Van Bijsterveldt dat ze in juni met meer informatie komt.

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem zei dat er beter sprake kan zijn van afstel dan uitstel van de bezuiniging op passend onderwijs. Maar de minister zei hierop dat de bezuiniging van 300 miljoen euro toch echt moet worden gerealiseerd. Zij kreeg hiervoor steun van de PVV’er Harm Beertema en SGP-collega Elbert Dijkgraaf.