Vwo’ers kiezen vooral natuurprofielen

Leerlingen in het vwo kiezen steeds vaker voor een natuurprofiel. Nog steeds maken meer jongens dan meisjes die keuze. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

Sinds de invoering in het schooljaar 1998-1999 van de profielen in de bovenbouw van het vwo werden de maatschappijprofielen vaker gekozen dan de natuurprofielen. De populariteit van de natuurprofielen groeide echter wel. In het schooljaar 2006-2007 werd voor het eerst vaker voor een natuurprofiel gekozen dan voor een maatschappijprofiel, meldt het CBS.

Hoewel op de havo vaker wordt gekozen voor een maatschappijprofiel dan op het vwo, is er wel een soortgelijke ontwikkeling te zien. Ook op de havo neemt het aandeel leerlingen dat een natuurprofiel volgt toe en ook hier doet zich een grotere stijging voor onder meisjes dan onder jongens.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het CBS.